800+ logo

SKORZYSTAJ Z 80% DOFINANSOWANIA NFZ

NA ZAKUP LUB ZWROT KOSZTÓW ZAKUPU OPROGRAMOWANIA DO PROWADZENIA ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

KS-SOMED
SERUM
KS-PPS

Czy wiesz, że już teraz możesz wnioskować do NFZ o dofinansowanie zakupu oprogramowania, służącego do wystawiania e-Recepty, e-ZLA, e-Skierowania i EDM?

Na podstawie Zarządzenia nr 55/209/DEF z dnia 31 maja 2019r. opublikowanego przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, możliwe jest uzyskanie przez świadczeniodawcę do 80% dofinansowania poniesionych wydatków (nieprzekraczających kwoty 1000 PLN) na informatyzację, związaną z wdrożeniem e-Recepty.

Aby wziąć udział w projekcie świadczeniodawca musi spełnić następujące warunki:

Nabyć oprogramowanie i wystawić Receptę w formie elektronicznej w miesiącu, poprzedzającym złożenie wniosku, najpóźniej do 31 lipca 2019r.
1

Złożyć wniosek do 10 sierpnia 2019r.
2

Więcej szczegółowych informacji dotyczących warunków i zasad przyznawania środków, w tym wzór wniosku o udzielenie dofinansowania można znaleźć w Zarządzeniu Prezesa NFZ.

Możliwość uzyskania dofinansowania to doskonała okazja, aby rozpocząć wystawianie elektronicznych recept w systemie KS-SOMED, KS-PPS lub SERUM, które będzie obowiązkowe od 1 stycznia 2020r. dla wszystkich przychodni i gabinetów lekarskich.

KAMSOFT S.A., wspiera działania NFZ i wychodząc Państwu naprzeciw, uruchamia promocję 800+ dla świadczeniodawców, starających się o powyższe dofinasowanie. Otrzymacie Państwo DODATKOWY rabat w wysokości kolejnych 800 PLN, jeśli dokonany zostanie zakupu licencji o łącznej wartości minimum 2000 PLN, wyszczególnionych w regulaminie promocji*.

Wykorzystaj promocję KAMSOFT 800+ oraz dofinansowanie NFZ, a pozyskasz oprogramowanie warte 2000 PLN za jedyne 400 PLN, które pozwoli efektywnie wdrożyć e-Recepty i e-Skierowania.